Hjorthede

Kirke

Hjorthede Kirke, bygget år 1150 og senere

Kirken er en kampestensbygning bestående af kor og skib, og med klokkestabel stående på kirkegården.

Gudstjenester mm annonceres på Hjorthede Sogns hjemmeside

Sognepræst Ken Nørgaard Pedersen tlf.: 86 68 15 98

Hjorthede kirke er smukt beliggende på det højeste sted i byen. Skærmet af høje træer og omkranset af sit smukke stendige, ligger den direkte mod åbne marklandskaber. Kirken er sikkert fra Valdemarstiden, hvor de mange kirkebyggerier fandt sted. Dog er våbenhuset bygget til i 1883. Inde i våbenhuset findes to sten, som blev fundet under en større restaurering i 1955. Stenene stammer fra Sdr. Thulstrup og Kællinghøl og er dateret 1640 og 1649.

Den fine gamle egetræsdør har et enormt lukketøj, og indenfor døren op ad gavlen står orglet med sine fire stemmer. Orglet er et historisk orgel fra Fårup Kirke ved Hadsund, malet i de samme farver som altertavlen.

Kvindernes dør mod nord er muret efter. Det eneste kalkmaleri er et konsekrationskors, der sikkert er malet der, hvor en katolsk biskop stænkede vievand ved kirkens indvielse. Døbefonten er meget enkel, dåbsfadet af sydtysk type med en fremstilling af syndefaldet.

Prædikestolen er enkel i en stil, der passer til kirkens størrelse. Indskriften er: 2. Kor. 4-5: Det er ikke os selv vi prædiker, men Jesus Kristus som herre.

Altertavlen er i bruskbarok og renæssancestil, dateret 1623 og har sikkert en lang historie tilbage til – eller omkring Ulstrup slot. Fire kraftige kvindefigurer symboliserer kærlighed, retfærdighed, tro og håb.

Kirkens sølvtøj er meget smukt, kalk og disk – sikkert fra samme tid. Kalken bærer indskriften: Denne kalk til Hjorthede Kirke 1787.

Under restaureringen i 1955 fandt man to mindesten (Poul Sørensen, Ulstrup død 1610, og Chr. Sørensen, død 1649. Disse er nu placeret i koret.

Klokken er med en meget gammel indskrift, der oversat fra latin til dansk lyder: År 1473 er klokken støbt til ære for den fromme Marie. Det vides ikke hvornår klokkestabelen er bygget, men tømmerkonstruktionen tyder på, at klokken sikkert har hængt i en galge ved vestgavlen. Murværket har åbenbart ikke kunnet holde til presset, og gavlen blev genopbygget af nyere materialer.

Kirkens kor er bygget af de flotteste tilhugne kvadre og ligeledes det meste af skibet, men resten er af rå marksten.

I slutningen af 1930 blev der bygget et kapel ved kirken. Dette blev efter ny lov i 1986 udvidet til også at indeholde et handicaptoilet, et rum med varme til graveren og et redskabsrum. Ligeledes er der nu anlagt urnegravplads samt en plads til de ukendtes grav.

I foråret 2000 fandt graveren en gammel mønt på kirkegården. Det viste sig at være en penning fra Valdemar Sejrs tid, sikkert præget 1220. Mønten har en korsstav til venstre i portrættet.

I 2001 fik kirken en stor testamentarisk gave skænket af Margrethe Nielsen. Det eneste hun havde ønsket sig var et kirkeskib og ellers udsmykning af kirken. Menighedsrådet tog derfor kontakt til Handels- og søfartsmuseet, som anbefalede Ove Andreasen fra Odense til at bygge sådan et skib. Skibet blev hængt op efter en procession rundt i byen, oktober 2002.

I 2007 var tiden komme til udsmykningen af kirken, og menighedsrådet offentliggjorde på et borgermøde, hvilken kunstner der var valgt til at smykke kirken, og hvilke planer der var for renoveringen. Kirkens orgel bliver udskiftet med et historisk orgel fra Fårup Kirke ved Hadsund. Orglet bliver malet i de samme farver som altertavlen. Altertavlen bliver stående, men Poul Steffensens kopi af Carl Block-billedet med Jesus, der har hånden på et lille barn, bliver udskiftet med et mere nutidigt billede af kunstneren Anita Houvenaeghel, som har specialiseret sig i religiøse billeder og kirkeudsmykninger. Herudover udskiftes el- og vandinstallationerne og der bliver malet således, at der blev skabt sammenhæng og harmoni i kirkerummet.

(kilde: “Hjorthede gennem tiderne”, et skrift udgivet af en arbejdsgruppe under Hjorthede Borgerforening, 2003 samt borgermøde i 2007)